Local News

Llandudno commemorates VJ Day.

Guto Bebb MP and Llandudno Mayor Cllr. Frank Bradfield attended Llandudno’s VJ Day commemoration event, representing the people of Aberconwy, on 15th August 2015.  2015 marks the 70th Anniversary of the end of the Second World War, Japan announcing its surrender on 15th August 1945. 

Wales Office minister Alun Cairns visits Aberconwy businesses.

Guto Bebb MP was pleased to welcome Wales Office minister Alun Cairns MP to Aberconwy.Guto Bebb accompanied Alun Cairns, who was on a day long tour of thriving North Welsh companies, to visit the Church Walks Business Centre, a converted Church in Llandudno which is now a hub for high-tech companies.  Among the companies visited were the offices of Stockomendation, a website that draws together top tipsters on the stock exchange and RISC IT Solutions.

Guto Bebb meets with FUW President and Chair of the FUW Dairy and Milk Committee to discuss challenges facing Welsh farmers.

Following a meeting this morning in Llanrwst to discuss the challenges facing Welsh farmers as a result of low milk prices and the significant fall in the price paid for Welsh lamb, Guto Bebb, MP for Aberconwy, was pleased to join FUW President Glyn Roberts and the Chair of the FUW Dairy and Milk Committee, Dei Davies, in calling for constructive action to help farmers.Yn dilyn cyfarfod yn Llanrwst fore Llun i drafod yr heriau sy’n wynebu amaethwyr Cymru o ganlyniad i’r prisiau isel a delir am laeth a chig oen Cymreig roedd yn bleser gan Guto Bebb, Aelod Seneddol Aberconwy, ymuno â Glyn Roberts, Llywydd yr FUW a Dei Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Llaeth a Chynnyrch Llaeth i alw am weithredu cadarnhaol i gefnogi ffermwyr.

Unemployment down in Aberconwy.

The latest unemployment figures released by the Office for National Statistics show unemployment in Aberconwy is down 20% on July 2014.  Unemployment for July 2015 stands at 2.4%, well below the regional rate for North Wales.

HM Crown Prosecution Service Inspectorate to inspect Crown Prosecution Service in Wales.

The Crown Prosecution Service in Wales is to be inspected by HM Crown Prosecution Service Inspectorate.  The focus of the inspection is on governance and leadership, the quality of casework and efficiency and value for money of the organisation. Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru i gael ei arolygu gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron ei Mawrhydi. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar y llywodraethu a’r arweinyddiaeth, ar ansawdd y gwaith achos ac ar effeithiolrwydd a gwerth am arian y sefydliad. 

UPDATE: B5106 and B5279 traffic.

Conwy Valley residents have been concerned about increased traffic over the B5106 and B5279Mae trigolion Dyffryn Conwy wedi bod yn poeni am y cynnydd mewn traffig ar y B5106 a’r B5279.

Arriva Trains Wales timetable changes.

Arriva Trains Wales have been in contact with Guto Bebb to discuss the provisional changes to rail services for the winter period, which will commence from 13th December 2015.Mae Trenau Arriva Cymru wedi cysylltu â Guto Bebb i drafod y newidiadau arfaethedig i wasanaethau’r gaeaf fydd yn dod i rym ar 13 Rhagfyr 2015.

Ysgol Bodafon pupils lobby the Prime Minister.

Pupils at Ysgol Bodafon have been taking part in Oxfam’s “Send my Friend to School” campaign.  “Send MyFriend to School” brings together thousands of children across the UK to speak up for the right to education.Mae disgyblion Ysgol Bodafon wedi cymryd rhan yn ymgyrch Oxfam i “Anfon fy Ffrind i’r Ysgol”. Ymgyrch yw hon sy’n dod â miloedd o blant o bob rhan o’r DU at ei gilydd i dynnu sylw at yr hawl i addysg.

"Paw"blic ballot at Eglwysbach Show.

Guto Bebb is entering the Westminster Dog of the Year 2015 contest.  Not having his own dog, Guto, in collaboration with the Dogs Trust, has organised a “paw”blic ballot to choose a running mate for the contest.  This year’s ballot was held at the successful Eglwysbach show, glorious weather ensuring a high voter turnout.Bydd Guto Bebb yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Ci y Flwyddyn 2015 yn San Steffan. Er nad oes ganddo gi ei hun trefnodd Guto, ar y cyd â’r Dogs Trust, bleidlais gyhoeddus i ddewis ci ar gyfer y gystadleuaeth. Cynhaliwyd y bleidlais eleni yn sioe lwyddiannus Eglwysbach a bu i’r tywydd braf sicrhau ymateb da.