Local News

Surf Snowdonia launches world's first surfing lagoon in Dolgarrog.

The Conwy Valley has become home to the world’s first inland surfing lagoon, Surf Snowdonia.  Situated in the North Wales village of Dolgarrog, easily accessible from the A55 expressway, Surf Snowdonia has something for all the family to enjoy. 

Conwy Fair Trade Coalition

The Assembly Member for Aberconwy Janet Finch-Saunders, is calling for greater recognition for the overall aims of the Fair Trade Wales status.

Ty'n y Groes Open Gardens.

Ty’n y Groes is hosting Open Gardens in the village again this year with a change from spring to summer gardens. 

Deganwy Foot Crossing one step closer to reopening

Deganwy residents are one step closer to seeing their foot crossing over the Llandudno branch line from Llandudno Junction in reinstated.  The crossing was closed without notice by Network Rail in 2011, citing Health and Safety as the reason for closure.Mae trigolion Deganwy gam yn nes at weld y groesfan i gerddwyr ar y lein o Landudno i Gyffordd Llandudno’n cael ei hailagor. Cafodd y groesfan ei chau’n ddirybudd gan Network Rail yn 2011 am resymau honedig oedd yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch.

Guto Bebb at the George & Dragon Pub.

Guto Bebb is looking forward to attending the reopening of Conwy’s George & Dragon Pub.  The George & Dragon has been closed for two months whilst owners, Punch Taverns, carry out a £315,000 refurbishment.Mae Guto Bebb yn edrych ymlaen at fod yn bresennol yn ail agoriad tafarn y George & Dragon yng Nghonwy. Mae’r dafarn wedi bod ynghau ers dau fis tra oedd y perchnogion, Punch Taverns, yn adnewyddu’r adeilad ar gost o £315,000.

St. David's Hospice Summer Fete

St. David’s Hospice’s Annual Hospice Summer Fete will be taking place at the hospice from 1pm - 4pm on 25th July.Bydd Ffair Haf Flynyddol Hosbis Dewi Sant yn cael ei chynnal rhwng 1pm a 4pm ar 25 Gorffennaf.